Megalakult a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa

A korábban Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács néven működő szakmai tanácsadó, véleményező testületet a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló, 1995-ös törvény módosítása miatt alakították újjá.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa (SZTNT) feladata többek között a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal elnökének felkérésére a szellemi tulajdon védelmére irányuló átfogó intézkedések (programok, stratégiai elképzelések, hazai jogszabályok és uniós jogi aktusok, nemzetközi szerződések) tervezetének véleményezése.” A tanács egyébként részt vesz a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos nemzeti stratégia kidolgozásában is.

A legfeljebb tizenkét tagú tanács tagjait a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke nevezi ki. A tanács elnöke Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója, míg az SZTNT többi tagja: Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, Batta András zenetörténész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora, Blutman László, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, Bod Péter Ákos, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, Borókai Gábor, a Heti Válasz főszerkesztője, Freud Tamás, az MTA KOKI igazgatója, L. Simon László, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke, Nagy Tamás, a MOME egyetemi tanára, Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, illetve Prőhle Gergely, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára. Az SZTNT tagjait három évre választják.

Fotó: mernokkapu