Híreink

Hamisítás Elleni Világnap 2024

Harmincmilliós luxus

Hamisítás Elleni Vilgánap 2024

Lebukott a „postajárat”

JAF kvízjáték nyertesek

Nemzeti Közlekedési Hatóság

A Nemzeti Közlekedési Hatóság tájékoztatása - 2017. február 20.

Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016. december 31. napjával beolvadás útján jogutódlással megszűnik, általános jogutódja – a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezése hiányában – a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság által ellátott feladatok közül útügyi közlekedési hatósági, illetve egyes közúti gépjármű-közlekedési és hajózási hatósági feladatokat a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján 2017. január 1-jétől Budapest Főváros Kormányhivatala látja el.

Az intézményi integráció időszaka alatt a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2016. december 31-éig természetesen továbbra is biztosítja a feladatok zökkenőmentes ellátását és változatlan színvonalon nyújtja szolgáltatásait. Az útügyi, valamint a hajózási hatósági ügyintézés változatlan helyszínen (1066 Teréz krt. 62.) és ügyfélfogadási rendben (http://www.nkh.gov.hu/ugyfelfogadasi-idopontok) várja ügyfeleit 2016. december 31-ét követően is.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapjának átalakításáig - az átmeneti időszakban - a Hatóság honlapján találják meg azokat az információkat, letölthető adatlapokat, közérdekű adatokat és közleményeket, amelyek eddig is az egyszerűbb ügyintézést, illetve tájékoztatást szolgálták.

Bízva a további sikeres szakmai együttműködésben, kérjük megértésüket és szíves együttműködésüket!

Archiv

A Nemzeti Közlekedési Hatóságot 2007-ben hívta életre a közlekedésért felelős miniszter a Közlekedési Főfelügyelet, a Központi Közlekedési Felügyelet, a megyei (fővárosi) közlekedési felügyeletek és a Polgári Légiközlekedési Hatóság jogutódjaként. Később a Hatóságba integrálták a Katonai Légügyi Hivatalt majd a Magyar Vasúti Hivatalt is. A Hatóság a közlekedésért felelős miniszter irányítása alatt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A Hatóság alaptevékenysége általános közigazgatás, ellátja a jogszabály által a feladat- és hatáskörébe utalt első- és másodfokú:

  • közúti közlekedési hatósági feladatokat,
  • légiközlekedési hatósági feladatokat,
  • katonai légügyi hatósági feladatokat,
  • vasúti közlekedési hatósági feladatokat,
  • vasúti igazgatási feladatokat,
  • hajózási hatósági feladatokat,
  • egyéb feladatokat.

Nemzeti Közlekedési Hatóság

A Hatóság Magyarországon egyedüliként latja el a közlekedéshez kapcsolódó valamennyi hatósági, felügyeleti tevékenységet. Az NKH a közlekedés-igazgatás központi hatóságaként szabályozza, felügyeli és ellenőrzi a piaci szereplők tevékenységét és működését. (Forrás: nkh.gov.hu)

2011. január 1-től a Nemzeti Közlekedési Hatóságot átszervezték. A korábbi regionális igazgatóságok az újonnan alakuló megyei (fővárosi) kormányhivatalok szakigazgatási szerveként folytatták tevékenységüket.

A hatóság felépítése az átszervezést követően az alábbiak szerint alakult:
A Hatóság központi szerve a Központ, amelyet a Hatóság elnöke közvetlenül vezet. A Hatóság elsőfokú szervei: - a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal, amelyet a közúti gépjármű-közlekedési elnök-helyettes vezet - az Útügyi, Vasúti és hajózási hivatal, amelyet az útügyi, vasúti és hajózási elnök-helyettes vezet - a Légügyi Hivatal, amelyet a légügyi elnök-helyettes vezet

A közúti járművekkel kapcsolatos tevékenységet a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal látja el.

A hazai közlekedésbiztonság egyik fontos pillére a legális gépjárműfenntartói tevékenység. A szakszerű tevékenység ellátásához szükséges a megfelelő adatbázisok használata. A közlekedési hatóság, fontosnak tartja, hogy e tevékenységet a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon végezzék, a javításhoz használt adatok, információk legális forrásból származzanak.

További információ a Nemzeti Közlekedési Hatóság tevékenységéről