Az EB javítani kívánja a szellemitulajdon-jogok alkalmazását

Az Európai Bizottság intézkedéseket terjesztett elő a szellemitulajdon-jog megfelelő alkalmazása érdekében az európai vállalatok, különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) és az induló innovatív vállalkozások innovációba és a kreativitásba történő beruházásaik ösztönzése céljából

- közölte Jyrki Katainen munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős uniós biztos Brüsszelben szerdán. Katainen, a bizottsági előterjesztés ismertetésekor elmondta, Európa gazdasági növekedése és versenyképessége attól függ, hogy úgy az induló innovatív vállalkozások, mint a nagyvállalatok, milyen mértékben ruháznak be új ötletekbe és tudásba. Az átfogó intézkedéscsomag célja, hogy javítsa és érvényre juttassa a szellemitulajdon-jogok alkalmazását, valamint hogy ösztönözze a technológiai és termékfejlesztési beruházást Európában. A kezdeményezés által könnyebb lesz a szellemitulajdon-jogok megsértésével szembeni fellépés, elősegíti a több országra kiterjedő jogviták rendezését, és segíti a fellépést a hamisított vagy kalóz áruk ellen, ugyanis az unióba behozott áruk legalább 5 százaléka hamisított vagy kalóz áru, és ezek összesen 85 milliárd eurót tesznek ki.

Elzbieta Bienkowska belső piacért felelős uniós biztos a tájékoztató keretében elmondta, hogy az elfogadott intézkedések közé tartozik, hogy a bizottság az üzletszerű szabálysértők bevételi forrásainak felszámolására törekszik annak érdekében, hogy bűncselekmények ne lehessenek nyereségesek.

A bizottság EU-szerte magas szintű jogvédelmet és kiszámítható igazságszolgáltatási keretet kíván kialakítani, amelynek köszönhetően nem lesz szükség új jogszabályra ahhoz, hogy minden érintett számára javuljon a jogbiztonság, és hogy könnyebben lehessen majd a polgári jogérvényesítési eljárásokat lefolytatni. A bizottság az intézkedés által csökkenteni szeretné az uniós piacra kerülő hamisított termékek mennyiségét. Ezért erősíteni kívánja az unión kívüli országokkal - főként Kína, Délkelet-Ázsia, Latin-Amerika országaival - kialakított együttműködési programokat, és piacfigyelő listát kíván fölállítani azokról a piacokról, amelyek jelentős mértékben megsértik a szellemitulajdon-jogokat, vagy elősegítik e jogsértéseket.

Forrás: MTI
Kép: Dreamstime