Együttműködés

  • Nyomtatás

Együttműködési megállapodások

 

HENT - JAF együttműködés

2011. novemberében a JAF és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala égisze alatt működő Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás megkötésével hivatalosan is létrejött a kapcsolódási pont az állami és civil szféra között. Ezt mintegy 15 hónapnyi közös munka előzte meg.

Az együttműködés létrehozásával a járműipari szféra is bekapcsolódik az állami szervek által végzett munkába, képes hallatni hangját, véleményét és hatékonyabban képes érdekeinek érvényesítésére. Az együttműködés tulajdonképpen a szellemi tulajdon védelmét érintő feladat- és információ megosztást jelent a két fél között. A HENT és a JAF lépése egy fontos megnyilvánulása annak, hogy szükség van a két szféra összekapcsolására, ahhoz, hogy a szellemi tulajdon védelmet érintő problémákat hatékonyan oldhassák meg. Az együttműködés aláírásával ezért a felek fő célja volt, hogy a szellemi tulajdon-jogok megsértése elleni fellépés hatékonyabbá váljon, a közös munka könnyebbé váljon, a lakosság tudatosság növelését és a szellemi tulajdonvédelmet érintően a tapasztalatok kölcsönös megosztásával.

 

Vállalások, munkamegosztás

A HENT vállalta, hogy a JAF képviselőjét bevonja tudatosságnövelő munkacsoportjainak tevékenységébe és javaslattételi jogot ad a JAF részére a szerzői jogsértések visszaszorítására tett lépéseket érintően. A két szervezet együttműködésük keretében kölcsönösen megosztja egymással a szerzői jogsértésekre vonatkozó elemzések, kutatások eredményeit, amelyek a közös problémamegoldás alapjait képezik.

Az együttműködés elindulása sikerként könyvelhető el a JAF céljait tekintve, hiszen a Testület egyik alapvető célkitűzése a lakosság széleskörű tudatosságnövelése, amely az együttműködés keretében a tervek szerint egyszerűbben, hatékonyabban valósul majd meg, hiszen az állami szervek fellépésével a szerzői jogsértések ügye nagyobb legitimitást ér el a társadalom szemében. A hosszú távú, eredményes együttműködés megvalósítására mindkét félben meg van a hajlandóság, illetve az ambíció.